Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Kultury
Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciupiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Dyrekcja

Strona główna » Dyrekcja » Dyrekcja

 

Funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza

w Zawierciu sprawuje:

                                     mgr ANDRZEJ DANECKI

     
                     telefon:  32/6722882
                     e-mail:   sekretariat@mok.pl

 

 

Pracą MOK „Centrum” kieruje Dyrektor na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

Do zadań Dyrektora MOK „Centrum”  w szczególności należy:

1) dokonywanie podziału zadań pomiędzy kierownictwo MOK „Centrum”, koordynacja   pracy Głównego Księgowego i Kierowników Działów a  przy ich pomocy kierowanie  realizacją  zadań wykonywanych przez poszczególne działy MOK „Centrum”,

2)  zatwierdzanie  programów działania MOK oraz kierowanie  całokształtem działalności MOK i podejmowanie  decyzji we wszystkich sprawach należących do zakresu działania kierowanej instytucji kultury,

3)    zapewnianie  skutecznej kontroli wykonywania działalności statutowej
oraz innych zadań MOK „Centrum” wynikających z ustaw i rozporządzeń
oraz prawa lokalnego, a także swych zarządzeń,

4)    sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem kontroli zarządczej w instytucji,

5)    ustalanie struktury organizacyjnej MOK „Centrum”, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego, wynagradzania, pracy, zamówień publicznych
oraz wnioskowanie o dokonywanie zmian w statucie,

6)    wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

7)    zarządzanie majątkiem MOK „Centrum”,

8)    podejmowanie decyzji w zakresie opracowywania i realizowania planów działalności MOK „Centrum”,

9)    zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników,

10)   nadzorowanie spraw dotyczących gospodarki etatami i funduszem płac,

11)   zapewnienie właściwych warunków pracy i ponoszenie odpowiedzialności
za przestrzeganie przez pracowników obowiązujących przepisów bhp i p.poż .

12)  inicjowanie i nawiązywanie współpracy z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami.

 Oświadczenia majątkowe Dyrektora niniejszej jednostki organizacyjnej dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zawiercie.

Źródło informacji: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu. Data utworzenia: 2015-03-30.
Wprowadził do systemu: Paweł Machelski. Data wprowadzenia: 2015-03-30 10:28:44.
Zatwierdził do publikacji: Paweł Machelski. Data publikacji: 2015-03-30 10:28:44.
czytano: 1875 razy, id: 8
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-12-19
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-16
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-10
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-10
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-10
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2015-03-30
Aktualizacja wiadomości
Paweł Machelski

2015-03-30
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Machelski

2015-03-30
Nowa wiadomość
Paweł Machelski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

tel.: 32/6722882, 32/6721339
e-mail: sekretariat@mok.pl

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu 2020