Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mok.pl

Adres artykułu: www.bip.mok.pl/artykuly/61

Tłumacz dla osób niesłyszących

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243) Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (niesłyszące i głuchoniewidome) mogą komunikować się w sposób podany poniżej: