Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mok.pl

Adres artykułu: www.bip.mok.pl/artykuly/18

Rejestry, ewidencje, archiwa

 Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa:

- Rejestr umów

- Rejestr delegacji pracowników

- Rejestr kontroli zewnętrznych.

- Dziennik korespondencyjny

- Książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników

- Książka pobierania kluczy przez pracowników MOK „Centrum”.