Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Przedmiot działalności i kompetencje

Wyświetl stronę główną » Przedmiot działalności i kompetencje » Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza

w Zawierciu jest między innymi:  jest rozwijanie i promowanie szeroko pojętej kultury,

a także rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców.

 

 Do kompetencji Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza należy:

 

- edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w zakresie: teatru, tańca, muzyki, plastyki


- tworzenie własnych zespołów artystycznych oraz wspieranie działania zespołów   artystycznych prowadzonych przez inne podmioty, w celu przygotowania  społeczeństwa do odbioru sztuki i aktywnego uczestnictwa w tworzeniu i odbiorze kultury;


- organizacja koncertów,  imprez teatralnych, filmowych, estradowych, recytatorskich,  literackich, plastycznych, muzycznych, tanecznych oraz popularyzujących sztukę ludową;

- współpraca ze szkołami i przedszkolami w zakresie edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę;

- organizacja edukacji filmowo-medialnej dla dzieci i młodzieży;

- organizowanie warsztatów, wystaw i konkursów plastycznych, plenerów;


- organizowanie, współorganizowanie imprez artystycznych promujących osiągnięcia  amatorskiego ruchu artystycznego.


- realizacja działań promocyjno-marketingowych w zakresie działalnosci kulturalnej;

- realizacja działalności wydawniczej;

- udział zespołów ARA oraz artystów indywidualnych w konkursach, przeglądach, festiwalach;


- prowadzenie dokumentacji merytorycznej w powyższym zakresie.

Informacje

Rejestr zmian

2018-01-17

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-16

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-10

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-10

Edycja artykułu - Ewa Baran

2015-03-30

Dodanie artykułu - Paweł Machelski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
im. Adama Mickiewicza

ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie

tel./fax: 32/6722882
www.mok.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: