Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Kultury
Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciupiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Miejski  Ośrodek  Kultury  „Centrum”  im. Adama Mickiewicza  w  Zawierciu, zwany dalej MOK „Centrum” jest instytucją kultury utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 7/80 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 1 października 1980r., w sprawie powołania MOK.

MOK „Centrum” w Zawierciu jest administratorem Filii w Kromołowie na podstawie Uchwały nr 44/89/96 Zarządu Miasta Zawiercie z dnia 9 stycznia 1996 roku.
Terenem działania MOK „Centrum” jest miasto Zawiercie.
MOK „Centrum” w Zawierciu  jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną -  wpisany w dniu 2 stycznia 1995r. do rejestru instytucji kultury miasta Zawiercie pod pozycją 4/95.
Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza jest Rada Miejska w Zawierciu.

Podstawą prawną funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu jest:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z  2012r. poz. 406 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885)
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.330 z późn. zm.)
  5. Statut Miasta Zawiercie uchwalony Uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010r. 
  6. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza w Zawierciu uchwalony Uchwałą nr XXXiX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r.
  7. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NPII.4131.1.481.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013r.
  8. innych przepisów prawa

Wewnętrzne unormowania:

Regulamin Organizacyjny – wprowadzony z dniem 14 lutego 2008r. przez dyrektora MOK „Centrum” – określający  strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania jednostki. W dniu 30 września 2011r.  wprowadzono jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego z późniejszymi zmianami.

Regulamin Pracy – wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2019 dyrektora MOK „Centrum”z dnia 28 maja 2019 roku.

 

Źródło informacji: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu. Data utworzenia: 2015-03-30.
Wprowadził do systemu: Paweł Machelski. Data wprowadzenia: 2015-03-30 10:01:27.
Zatwierdził do publikacji: Paweł Machelski. Data publikacji: 2015-03-30 10:01:27.
czytano: 1323 razy, id: 4
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-06-18
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-16
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Baran

2018-01-16
Dodanie załącznika/ załączników
Ewa Baran

2018-01-16
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-16
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-16
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-15
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2018-01-15
Aktualizacja wiadomości
Ewa Baran

2015-03-30
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Machelski

2015-03-30
Dodanie załącznika/ załączników
Paweł Machelski

2015-03-30
Nowa wiadomość
Paweł Machelski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

tel.: 32/6722882, 32/6721339
e-mail: sekretariat@mok.pl

Miejski Ośrodek Kultury "Centrum" im. Adama Mickiewicza w Zawierciu
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu 2020