Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Status prawny

Wyświetl stronę główną » Status prawny » Status prawny

Miejski  Ośrodek  Kultury  „Centrum”  im. Adama Mickiewicza  w  Zawierciu, zwany dalej MOK „Centrum” jest instytucją kultury utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 7/80 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 1 października 1980r., w sprawie powołania MOK  Centrum.

MOK „Centrum” w Zawierciu jest administratorem Filii w Kromołowie na podstawie Uchwały nr 44/89/96 Zarządu Miasta Zawiercie z dnia 9 stycznia 1996 roku.
Z dniem 1 czerwca 2021 roku na podstawie Zarzadzenia nr 1154/2021 Prezydenta Miasta Zawiercia z dnia 31 maja 2021 roku uchylono administrowanie mieniem gminym.

Terenem działania MOK „Centrum” jest miasto Zawiercie.
MOK „Centrum” w Zawierciu  jest samorządową instytucją kultury, posiadająca osobowość prawną -  wpisany w dniu 2 stycznia 1995r. do rejestru instytucji kultury miasta Zawiercie pod pozycją 4/95.
Organizatorem Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza jest Rada Miejska w Zawierciu.

Podstawą prawną funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu jest:

  1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z  2012r. poz. 406 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594)
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885)
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.330 z późn. zm.)
  5. Statut Miasta Zawiercie uchwalony Uchwałą nr LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010r. 
  6. Statut Miejskiego Ośrodka Kultury „Centrum”  im. Adama Mickiewicza w Zawierciu uchwalony Uchwałą nr XXXiX/356/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 sierpnia 2013r.
  7. Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr NPII.4131.1.481.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013r.
  8. innych przepisów prawa

Wewnętrzne unormowania:

Regulamin Organizacyjny – wprowadzony z dniem 14 lutego 2008r. przez dyrektora MOK „Centrum” – określający  strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania jednostki. W dniu 30 września 2011r.  wprowadzono jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego z późniejszymi zmianami.

Regulamin Pracy – wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2019 dyrektora MOK „Centrum”z dnia 28 maja 2019 roku.

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-07-23

Edycja artykułu - Ewa Baran

2019-06-18

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-16

Dodanie załącznika/ załączników - Ewa Baran

2018-01-16

Dodanie załącznika/ załączników - Ewa Baran

2018-01-16

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-16

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-16

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-15

Edycja artykułu - Ewa Baran

2018-01-15

Edycja artykułu - Ewa Baran

2015-03-30

Dodanie załącznika/ załączników - Paweł Machelski

2015-03-30

Dodanie załącznika/ załączników - Paweł Machelski

2015-03-30

Dodanie artykułu - Paweł Machelski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
im. Adama Mickiewicza

ul. Piastowska 1
42-400 Zawiercie

tel./fax: 32/6722882
www.mok.pl
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: