Sobota, 18 maj 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejski Ośrodek Kultury Centrum im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

  Rozmiar tekstu

Informacje nieudostępnione

Lektor treści

Procedurę     dostępu     do    informacji    publicznej,    która    nie    została udostępniona  w Biuletynie  Informacji  Publicznej Miejskiego  Ośrodka  Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu  reguluje ustawa  o  dostępie  do  informacji publicznej 
z dn. 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) a w szczególności:


                                                   
Art. 10.
1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji
    Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest
    udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

                                                   
Art. 13.
1. Udostępnianie  informacji  publicznej  na wniosek następuje bez zbędnej  zwłoki,
    nie    później   jednak   niż  w  terminie   14   dni   od   dnia    złożenia   wniosku,
    z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona  w  terminie  określonym
    w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia  powiadamia  w  tym terminie
    o  powodach  opóźnienia  oraz  o  terminie,  w  jakim   udostępni  informację, nie
    dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

                                                   
Art. 14.
1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje  w  sposób  i  w formie
    zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot
    obowiązany    do    udostępnienia,    nie   umożliwiają   udostępnienia  informacji
    w sposób i w formie określonych we wniosku.
2. Jeżeli  informacja  publiczna  nie może być udostępniona w sposób lub w formie
    określonych  we  wniosku,  podmiot  obowiązany  do udostępnienia powiadamia
    pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia
    informacji  zgodnie  z  wnioskiem  i  wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie
    informacja  może  być  udostępniona  niezwłocznie.  W takim przypadku, jeżeli
    w   terminie   14   dni   od   powiadomienia   wnioskodawca  nie  złoży  wniosku
    o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
    postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

                                                   
Art. 15.
1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa
    w  art. 10 ust. 1,  podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe
    koszty  związane  ze  wskazanym  we  wniosku  sposobem  udostępnienia  lub
    koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku,
    podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej
    tym kosztom.
2. Podmiot,  o  którym  mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
    powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
    z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,
    chyba  że  wnioskodawca  dokona  w  tym terminie zmiany wniosku w zakresie
    sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

1301

Razy
czytano

19

Id
artykułu

Informacje

 • Źródło informacji: Miejski Ośrodek Kultury w Zawierciu.

 • Data utworzenia: 2015-03-30.

 • Wprowadził do systemu: Paweł Machelski. Data wprowadzenia: 2015-03-30 11:09:00.

 • Zatwierdził do publikacji: Paweł Machelski. Data publikacji: 2015-03-30 11:09:00.

Rejestr zmian

 • 2015-03-30 11:09:00

  Dodanie artykułu - Paweł Machelski

Przydatne linki

Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies do personalizacji treści i analizy ruchu. Przeglądając ją, wyrażasz zgodę na ich stosowanie zgodnie z naszą polityką prywatności.

 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane do celów reklamowych. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Określa, czy dane użytkownika mogą zostać wykorzystane w reklamach spersonalizowanych (tzw. remarketing). Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
Pliki cookie, znane również jako ciasteczka, to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania stron internetowych.

Służą one do przechowywania informacji o sesji przeglądania, takich jak preferencje użytkownika, dane logowania czy zawartość koszyka zakupowego. Istnieją różne rodzaje plików cookie: sesyjne, które są tymczasowe i znikają po zamknięciu przeglądarki, oraz trwałe, które pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Pliki cookie są niezbędne dla wielu funkcji strony www i personalizacji treści, ale budzą też obawy dotyczące prywatności, ponieważ mogą być wykorzystywane do śledzenia aktywności online użytkowników. W odpowiedzi na to, wiele jurysdykcji wprowadziło przepisy wymagające od stron internetowych uzyskania zgody użytkowników na używanie plików cookie.
Szukaj w BIP

Komunikat

Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora w podanej wersji językowej.